Вы здесь

Мереф'янська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 Харківської районної ради Харківської області

Printer-friendly versionPDF version
Область: 
Директор: 
Рижкова Тамара Степанівна
Координатор ОАШ: 
Єрошина Оксана Анатоліївна
Адрес: 
62472, м. Мерефа, вул. 5 Вересня, буд. 87
Телефон: 
(057) 748-32-90
Email: 
merefa-6@bk.ru
Веб-сайт: 
merefa-school6.edu.kh.ua
Информация: 
Мереф'янська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 Харківської районної ради Харківської області заснована в 1936 році як залізнична школа № 47. З 2000-го року – зразкова школа Харківського району. Пріоритетний напрям навчально-виховного процесу – створення орієнтованого освітнього середовища шляхом розвитку мережної взаємодії; забезпечення успішного функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи на сучасному етапі, її діяльності на новому якісному рівні в результаті трансформації в ГАШ. Науково-методична проблема: «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів на основі професійної мобільності педагога». Учні школи – учасники і переможці Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних, районних конкурсів, олімпіад, турнірів. Учителі – учасники різноманітних Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних творчих спілок, фестивалів, конференцій, з'їздів; учасники, лауреати і переможці районних, обласних, Всеукраїнських професійних конкурсів "Учитель року", "Класний керівник року", "Керівник гуртка року", виставки-ярмарку педагогічних ідей, мають 5 авторських програм. Вони постійно долучаються до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів. На основі чітко поставлених завдань сформована відповідна модель випускника громадсько-активної школи, створено інноваційний проект "Модель випускника Мереф'янської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6". 26 травня 2011 року методичною радою КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» узагальнено досвід школи «Модель організації діяльності ГАШ на засадах демократизації, партнерства та волонтерства». 1 червня 2011 року у Києві школа отримала відзнаку «Флагман освіти і науки України».
Количество учеников: 
556
Тип громади: 
міська
Философия: 
Трансформація Мереф'янської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 Харківської районної ради Харківської області в ГАШ відбувалася з 2007 року. За цей період успішно проходив процес залучення громади міста і зокрема території обслуговування школи до процесу управління навчальним закладом, намагалися мобілізувати місцеві ресурси для забезпечення нагальних і довготривалих своїх цілей та цілей громади. Сьогодні Мереф'янська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 – це школа, в якій діти відчувають свою значимість, беручи участь у розробці і реалізації соціально-спрямованих проектів, а громада при цьому виявляє зацікавленість у вирішенні проблем школи. У закладі вже є певний досвід демократизації школи та окремих класів через самоврядування, цікавий досвід роботи волонтерського загону, приклади партнерства "школа-громада". Однією з форм співпраці з громадою є рада ГАШ. У Мереф'янській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 6 рішення трансформуватися в ГАШ не було самоціллю, в цьому педколектив бачив оптимальний засіб розвитку взаємовигідного партнерства для розвитку спільноти, участі громади в процесах управління школою, надання шкільних ресурсів для забезпечення потреб спільноти, формування в молоді звичок і навичок, необхідних для активної громадської позиції сьогодні і завтра. За період з 2007 року інноваційна модель управлінської діяльності в нашій школі реалізувалися у рамках громадсько активної школи, яка дозволяє у повній мірі вирішити питання оновлення змісту, функцій, структури та стилю керівництва Мереф’янською ЗОШ № 6, формує поняття про школу як осередок громади. У школи і місцевої ради з’явилася можливість стати активними співучасниками в освітянських процесах, можливість зростання ефективності й відповідальності школи в справі громадського навчання та виховання дітей, батьків, всієї громади, основаної на конкретних діях в інтересах людей. На базі школи, мікрорайону, міста почалось активне становлення й розвиток українського громадянського суспільства. Одним із головних завдань нашої школи як школи нового типу є організація навчання впродовж усього життя, яка дозволить людям будь-якого віку отримувати доступ до якомога ширшого спектру освітніх послуг, щоб полегшити для них процес планування власного життя і надати можливість поінформованого вибору в майбутньому. Не менш важливим завданням вважаємо розвиток громади, коли місцеві відомства, місцева влада та наш освітній заклад (а також інші освітні заклади міста) спільно працюють над створенням та реалізацією проектів, спрямованих на поліпшення життя громади і якості роботи школи. З досвіду дійшли висновку: дуже важливо, щоб уся громада мала можливість участі у розробці таких проектів, визначаючи спільні цілі та погодившись із завданням. На сьогоднішній день найактивніші члени педагогічного колективу школи знайшли шляхи зближення школи і громади, учні й учителі відчули власну значимість, можуть реалізувати свої здібності. Учні школи мають бажання і потребу в освоєнні проектних технологій, практичному застосуванні своїх знань. Особливо нагальну потребу бути корисними школі, громаді, суспільству, потребу самовираження, власної значимості відчувають учні 8 – 11-х класів. Активні члени місцевої громади, які беруть участь у вирішенні проблем школи: ТОВ «Мереф’янська скляна компанія», члени міської ради ветеранів, міська опікунська рада, редакція міського щотижневика «Мереф’янські вісті». Мешканці території обслуговування школи (29 вулиць, провулків, в’їздів, тупиків міста Мерефи) різного віку, різного роду занять, з різними потребами, з різним достатком, але всіх їх об’єднує бажання мати справу з адміністрацією школи, вчителями, учнями за різними інтересами.
Проекты: 

 

Проект «Шкільна бібліотека – інформаційний центр» (вересень 2005 – червень 2006).

Метою проекту було формування навичок співпраці в команді, можливість реалізувати на практиці свій творчий потенціал; прищепити учням ідеї меценацтва; поповнити силами учнів історико-правовий, довідковий та художній бібліотечний фонд; закласти основу для розвитку електронної бібліотеки; відпрацювати вміння співпраці на різних рівнях: класному, загальношкільному, міському; придбати комп’ютер у бібліотеку.

Проект «Живи, книго!» (жовтень 2006 – квітень 2007).

Мета проекту – бережливе ставлення до книги, збереження бібліотечного фонду; виховання відповідальності за загублені підручники та інші друкарські видання; виховання в учнів школи поваги до книги як джерела знань і до праці людей, які її створюють; сприяти формуванню громадської позиції особистості, здатної змінити на краще своє життя, життя школи.

Проект «Сучасний кабінет історії» (вересень 2007 – травень 2008).

Участь у проекті сприяли згуртованості учнів, формуванню впевненості в своїх можливостях на досягнення успіху; вміння самостійно приймати рішення; підвищенню активності в громадському житті класу та школи; співпраці з батьками та вчителем історії; оновлення кабінету історії.

Проект «Патріотичне виховання» (вересень 2008 – вересень 2012).

Реалізація проекту відбувалась через включення проблематики патріотичного виховання до експериментально-дослідницьких програм (ГАШ, правова і громадянська освіта учнів загальноосвітніх навчальних закладів); участь у науково-практичних конференціях різного рівня; уроки та спецкурси в Мереф’янській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 6; участь у МАН та конкурсах; виставка-ярмарок педагогічних ідей; наукові публікації в методичній літературі; участь у шкільному самоврядуванні; безпосередня участь учнів у позаурочній діяльності (навчально-пізнавальній, суспільно-гуманістичній, художньо-естетичній, спортивно-оздоровчій, трудовій, організаторській); використання масових, групових та індивідуальних форм роботи; проведення наукового дослідження за темою проекту; здійснення послідовного моніторингу виховання патріотизму учнів з урахуванням етнокультурних особливостей.

Проект «Виховуємо людину і громадянина» (вересень 2004 – червень 2009).

За результатами впровадження проекту в школі підвищилась ефективність навчання, зросла його оптимізація; збільшилась кількість учнів – активних учасників навчально-виховного процесу; яскравіше виявляється потяг учнів до самопізнання, самореалізації особистості, участі у різних видах творчої діяльності; випускники школи готові до здійснення правильного життєвого вибору.

Проект «Шкільний музей – центр громадянського виховання» (серпень 2009 – вересень 2011).

Проект реалізовувався через: реконструкцію музею; створення нових екскурсій; поповнення музейних матеріалів; проведення історичних вечорів з використанням краєзнавчого матеріалу; створення авторських програм: «Екскурсоведення», «Юний громадянин», «Символи нашої держави»; написання науково-дослідницьких робіт МАН; участь в історичних конкурсах; участь у краєзнавчих конференціях.

Проект «Температура прав людини в моїй школі» (вересень 2010 – серпень 2012).

З метою активізації учнів школи у захисті власних прав та їх обізнаності про механізм захисту шляхом інформування та тренінгового навчання, подолання правового нігілізму в можливості захисту своїх прав у рамках проекту проводяться уроки та спецкурси, правові конкурси, МАН, екскурсії; ведеться співпраця з Харківською правозахисною групою з прав людини; проведено дослідження «Температура прав людини в моїй школі»; конкурс стіннівок та плакатів «Я та мої права»; тиждень прав людини; виготовлено навчальні буклети для учнів, батьків, учителів з проектної діяльності; опубліковано статті в шкільній газеті «Шоста на долонях» з теми «Я маю право захистити своє право»; проведено підсумковий «круглий стіл» із залученням учнів, виконавців проекту, консультантів, представників учнівського самоврядування, батьків та вчителів.

Фотография: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer